Stēlla ad Astra

Salvē 👋🏻 Stēlla sum.

Orgūlliōsa sum transgener. contribuitor dē MtF-Wiki.

👩🏻‍🎓 Studiō lingua hispāna in ūniversitāte.

📷 Photographa. Iocōtora dē videolūdō rhythmus, maimai et Sound Voltex.

✈️ Mē dēlectat viāre. Fēcī iter ad multōs pāgōs.

👀 Mē interest linguistica.